Anul scolar 2018-2019

Program aniversar 133 ani
Program aniversare
Prezentare Simpozion national de comunicari stiintifice pentru cadre didactice si studenti
Prezentare Simpozion Schimb de experienta pentru elevi

Promovarea imaginii scolii prin activitati educativ-instructive (BLOG)
Metodologie si calendar mobilitate personal didactic 2019-2020
Codul de etica an scolar 2018-2019
Regulament CDS
Calendar anul scolar 2018-2019
Lista de functii 2018-2019
Organigrama
Planul managerial
Hotarari consiliul de administratie 2018-2019
Conditii specifice stabilite pentru post didactic vacant
Transparenta veniturilor salariale in conformitate cu art 33 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Contractul colectiv de munca


Ordine examen de bacalaureat si evaluare nationala
Ordinul 4830/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat natioal 2019
Ordinul 4813/29.08.2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2018-2019
Ordinul 4824/30.08.2019 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamentul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2018-2019
Procedura 26.651/14.02.2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist care sustin examene nationale


ERASMUS+ nr. 2018-1-RO01-KA102-047678 -"FORMAREA IN COMPANII EUROPENE-PORTI DESCHISE PE PIATA MUNCII"

Prezentare proiecte (format pdf)
Prezentare proiecte (format ppt)
Anunt selectie participanti
Rezultate selectie elevi profil Tehnician Comerciant-vanzator
Rezultate selectie elevi profil Tehncian Industrie Alimentara
Rezultate selectie elevi profil Mecanic Masini si Utilaje in Industrie
Imagini Flux 1
Imagini flux 2
Imagini flux 3

Proiect ERASMUS + MAGIC - EURO (2018-2020) - Mobilitati care Asigura Garantia unui invatamant de Calitate European

Anunt
Site-ul proiectuluiProiectul CAEJ Bihor „Micul intreprinzator” - domeniul ?tiin?ific/ ed. financiara si antreprenoriala, Nr. 580/26.02.2019/ ISJ BH

Proiectul CAEJ Bihor „Tineretii” – domeniul educatie civica, voluntariat, proiecte caritabile, Nr. 581/26.02.2019/ ISJ BH

Clasament concurs colinde

Proiectul local „Apa-izvor de sanatate” - domeniul stiintific-protectia mediului, Nr. 609/07.03.2019/ ISJ BH

Proiectul local „Contributia beiusenilor la istoria nationala” , domeniul: educatie civica, voluntariat, proiecte caritabile, Nr. 582/26.02.2019/ ISJ BH

Proiectul local „In lumea cartilor”, domeniul: cultural artistic, Nr. 583/26.02.2019/ ISJ BH

Afis Concurs Primavara in poezie
Lasa totul si citeste

Proiectul local „Lumea vazuta prin poveste si culoare”, domeniul: cultural artistic, Nr. 486/31.01.2019/ ISJ BH


Calendarul competitiilor scolare interna?ionale, nationale si regionale in 2019 (O.M.E.N. nr. 3.016/2019)


Reviste scolare

1. Revista elevilor ?colii „Orizont” (ISSN 2065-5886) are aparitii semestriale in ultimii XXI ani ?colari. In paginile ei sunt descrise cateva dintre activitatile educative, sunt publicate o parte dintre creatiile elevilor primite la redactie, nu lipsesc reportajele, jocurile si provocarile! Adresa de coresponden?ă: ciordas_bpce@yahoo.com.
Urmatorul număr apare in mai 2019. Persoane de contact: prof. Bercovici Crina, Fene?i Jemima, Szatmari Edit

2. In ?coala sunt imprimate pe CD două reviste stiin?ifice cu aparitii anuale. Aceste reviste se tiparesc cu ocazia manifestarilor ocazionate de Zilele scolii, sarbătorite in anul ?colar 2018-2019 in perioada 6-10 mai 2019. Una dintre reviste este „CTIC-Cultura – Tehnica – Inovatie – Creativitate” (ISSN 2601 – 8527, ISSN-L = 2601 – 8527), aici publicandu-se lucrarile stiintifice cu tematica reala, umana, tehnologica, vocationala, sus?inute cu ocazia schimbului de experienta dintre elevi. Adresa de coresponden?ă: sesiune _creativitate@yahoo.com.
Persoane de contact: prof. Monenciu Rodica, Bercovici Manuel

3. Cealaltă revista este o culegere de lucrari stiintifice prezentate in cadrul simpozionului „Creativitate si Inovatie în Educatie”, preluand titlul acestuia, se adreseaza cadrelor didactice (ISSN 2601 – 8470, ISSN-L = 2601 – 8470). Adresa de coresponden?ă: sesiune _creativitate@yahoo.com.
Persoane de contact: prof. Cighir Claudia, Bercovici Manuel


Regulament de ordine interioara
Regulament de organizare si functionare
Planul de actiune al scolii revizuit 2014-2018
Codul etic
Decizii comisii